náhled

Volejbalová škola Praha

2016VSPfm (2).jpg

Vítáme vás na stránkách jednoho z nejlépe zajištěných výchovných projektů primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence v České republice

Název projektu je odvozený od zvoleného prostředku výchovy žáků, kterým je celosvětově oblíbený, populární a nekontaktní volejbal. Nejde v žádném případě o systematické vyhledávání volejbalových talentů a jejich výchovu pro výkonnostní nebo vrcholový sport. Tuto záležitost přenecháváme volejbalovým oddílům. Abychom zdůraznily vážnost svého zaměření na výchovu a prevenci kriminality a na protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, požádali jsme v r. 2002 o záštitu Národní protidrogovou centrálu Policie ČR. Tato nefinanční záštita nám byla 6. června 2003 udělena a trvá dodnes.

Filozofie 

Volejbalová škola zahájila v Praze činnost 1. ledna 1991. Jako prostředek výchovy byl zvolen kolektivní sport. Projekt je zaměřen zejména na mládež, která není zapojena do volnočasových aktivit a je přístupný každému zájemci. 

Škola navazuje systematicky na vzdělávací činnost základních škol a na výchovu v rodinách. Často ale nemá na co navazovat. Větší část žáků školy je z neúplných rodin. Ve škole je vyžadována nekompromisně kázeň a plnění tréninkových povinností. Tento přístup pedagogů školy žákům nevadí, naopak jim vyhovuje. Je tak zaručený pořádek a efektivní průběh tréninků. Je to něco, co často žáci postrádají ve svých základních školách. Trenéři reagují na sebemenší porušení kázně či na neplnění povinností. Při opakování přestupků je žákům okamžitě ukončeno členství, na které čeká velké množství zájemců.

Do školy se lze přihlásit nejdříve ve věku 6 let, dítě musí být žákem ZŠ, horní věková hranice pro členství není stanovena. Tréninky žáků ve věku 6 - 12 let jsou zaměřené výhradně na všestranný pohybový rozvoj, s výukou volejbalu se začíná od 13 let. Nejpreferovanější složkou tréninkové činnosti je složka výchovná.

Volejbalová škola Praha zajišťuje svůj chod po celou dobu své existence bez nejmenší podpory státu. K finančnímu zajištění chodu školy musí její zřizovatel absolvovat každoročně cca 1200 jednání s potencionálními kandidáty spolupráce.

home.jpg


Josef Farmačka
Volejbalová škola Praha
fajo@volny.cz
774 202 019


Powered by nPress ~ administrace